Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

stepowywilk
(...) i powiedziałam mu, ze mam klaustrofobię i boję się jeździć windami. A wiesz co on na to? Zapytał czy ktoś kiedyś przytulał mnie w tej windzie, żebym się nie bała. Rozumiesz? To był taki typ romantyka, o jakim piszą w książkach. Taki, o którym powszechnie mówi się, że wymarł.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Miłość mieszka tuż za rogiem"
6170 1925

sadboydreams:

Standard.

stepowywilk
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel
stepowywilk
stepowywilk
A lot of people tell me I’m a bit dreamy. But I like the idea of that. Of being somewhere else.
— Alex Turner
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viathauturien thauturien
stepowywilk
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viathauturien thauturien
stepowywilk
...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromhormeza hormeza viapatos patos
stepowywilk
Przez kilka kolejnych dni odkrywam, dlaczego za symbol miłości uznaje się serce. Naukowo rzecz biorąc, kocha się przecież mózgiem. A jednak nikt nie rysuje pofalowanych półkul mózgowych, gdy jest zakochany. Teraz wiem dlaczego. Bo gdy się cierpi z miłości, naprawdę boli w klatce piersiowej. To jest prawdziwy, fizyczny ból. Albo może raczej okropny ciężar.
— Agnieszka Olejnik
stepowywilk
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
stepowywilk
Nie kocham Cię.
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— Karl von Golding
stepowywilk
1972 7c6d 500
Sándor Márai, Dziennik 1943–1948
stepowywilk
stepowywilk
5315 e10c
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasmutnazupa smutnazupa
stepowywilk

Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim.

— Agnieszka Osiecka
stepowywilk
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido

March 01 2017

stepowywilk
stepowywilk
Kiedyś będziemy żałować zbyt szybko podjętych decyzji..
— J.
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
I fall in love with details.
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viathauturien thauturien
stepowywilk
Umysł został wysadzony z zawiasów przez jasność widzenia.
— Emil Cioran
Reposted frommonstrum monstrum viathauturien thauturien
stepowywilk
4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viathauturien thauturien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl